Thị Ngọc, P. . và Đình Tuyến, N. (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG THEO THỂ BỆNH Ở TRẺ MẮC THALASSEMIATẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3243.