Hoàng Nhân, L. . và Thành Long, N. . (2022) “KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3244.