Văn Nguyên, N. ., Ngọc Quang, L. ., Văn Tập, N. . và Quỳnh Trúc, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3246.