Thị Mai Huệ, L. ., Đình Anh, H. ., Xuân Khái, N. ., Văn Nhân, . N. . và Trung Dũng, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3247.