Thanh Hà, T. ., Lĩnh Toàn, N. ., Quang Duật, N. . và Quang Huy, D. . (2022) “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3249.