Thị Vân Anh, N. . và Văn Đàn, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG VÀ HỆ ĐỘNG MẠCH SỐNG NỀN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3250.