Thị Yến Nhi, T. . và Thị Thúy Duy, N. . (2022) “KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG DẠNG POLIP Ở ĐẠI TRỰC TRÀNG BẰNG NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3251.