Hùng Kiên, Đỗ . (2022) “ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI BIỂU MÔ VẢY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3255.