Văn Thức, Đinh ., Văn Thức, P. ., Mai Phương, N. . và Dương Tùng Anh, Đinh . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA TRẺ BỊ SỐC PHẢN VỆ TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3256.