Văn Vĩnh, T. ., Minh Trí, Đoàn . và Xuân Vĩnh, T. . (2022) “CHỈ SỐ NHA CHU, NỒNG ĐỘ INTERLEUKIN 1 BETA TRONG DỊCH NƯỚU Ở RĂNG MANG MÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3257.