Thị Minh Chính, N. . và Trường Sơn, N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3258.