Văn Nút, L. ., Đức Tín, L. ., Hữu Thao, N. . và Thảo Nghi, L. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3259.