Bảo Huy, L. . và Đức Công, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO KLEBSIELLA PNEUMONIA SINH ESBL TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3260.