Xuân Thùy, N., Trường Thịnh, V. . và Văn Long, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐỒNG THỜI LIÊN MẤU CHUYỂN VÀ DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3263.