Hoàng Dương, T. ., Lê Hải, N. . và Thế Anh, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3265.