Hồng Tuấn, L. . và Kim Khang, Đoàn . (2022) “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3267.