Huy Khánh, N. ., Thị Vân Anh, N. . và Hải Yến, H. . (2022) “GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ TREC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH BẨM SINH Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3268.