Văn Tường, L. ., Anh Chi, N. ., Thị Thu Hiền, P. . và Thị Dung, Đào . (2022) “HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NHẠY CẢM NGÀ BẰNG KEM CHẢI RĂNG P/S SENSITIVE Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3269.