Thị Kiều Diễm, L. ., Văn Thắng, Q. ., Thị Lan Anh, N. ., Thị Ngọc Bích, V. . và Thị Thanh Huyền, L. . (2022) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ COPD ĐỢT CẤP CÓ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2). doi: 10.51298/vmj.v517i2.3270.