Đức Duy, N. ., Đại Mạnh, T. ., Duy Thanh, N. ., Văn Bình, P. . và Xuân Hùng, N. . (2022) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3602.