Đắc Phương, P. . và Hùng Kiên, Đỗ . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SARCOMA XƯƠNG GIAI ĐOẠN II BẰNG HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ MAP BỔ TRỢ TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3603.