Đức Huy Hoàng, Đỗ ., Bảo Ngọc, T. và Thị Thu Hường, N. . (2022) “KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3604.