Thị Ngọc, N. ., Trần Hưng, H. . và Thị Xuân, Đặng . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3605.