Văn Linh, H. ., Dương Chí Thiện, Đoàn . và Văn Trầm, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3606.