Đinh Lê, N. và Thị Việt Hà, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3607.