Tiểu Ngọc, H. ., Minh Tuấn, V. . và Thị Mỹ Khanh, Đỗ . (2022) “KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3608.