Thu Thủy, L. ., Anh Tuấn, P. ., Hoàng Ngân, N. . và Minh Hoàng, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP CỦA BÀI THUỐC QUYÊN TÝ THANG GIA GIẢM TRÊN MÔ HÌNH GÂY PHÙ CHÂN CHUỘT BẰNG CARRAGEENIN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3609.