Thị Kim Oanh, Đỗ . và Triệu Hùng, Đặng . (2022) “KẾT QUẢ LÀNH THƯƠNG CÓ SỬ DỤNG NƯỚC SÚC MIỆNG DR.ECA SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ BẰNG THANG ĐIỂM IPR”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3611.