Thị Lan Chi, N. ., Trần Hưng, H. . và Quang Thuận, L. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3612.