Ngọc Anh, T. . và Thị Hạnh, C. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3615.