Văn Tại, N. . và Văn Phúc, H. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3616.