Trọng Tâm, H. ., Trung Cang, H. ., Trung Kiên, N. . và Kim Minh Tâm, H. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3618.