Thị Kiều Nương, H. ., Ngọc Chi Lan, N. ., Hoàng Ngân, N. . và Minh Hoàng, L. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3621.