Vân Trường, C. ., Mạnh Hùng, T. . và Văn Nam, L. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM PHỔI THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (4/2021 – 3/2022)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3622.