Đắc Đông, P. . và Lê Thắng, P. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3624.