Thị Thu Huyền, N. ., Thị Yến Nhi, T., Ngọc Mai Trúc, N. ., Thị Phương Thảo, B. . và Thị Thu Thủy, N. . (2022) “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3626.