Bá Tuấn, L. ., Văn Hướng, N. . và Đức Thảo, M. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3628.