Văn Hoàn, P. . và Việt Hằng, Đào . (2022) “GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3629.