Việt Hằng, Đào ., Ngọc Hoa, L. ., Phúc Bình, N. ., Duy Hải, Đinh ., Thanh Tùng, N. . và Văn Long, Đào (2022) “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3630.