Thị Thanh Mai, Đỗ ., Tiến Quang, N. . và Văn Quân, P. . (2022) “KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3632.