Thị Nhung, L. . và Hoàng Thanh, N. . (2022) “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3635.