Hoàng Quốc Chinh, Đỗ . và Quang Trung, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3637.