Kim Huệ, N. . và Hoàng, L. (2022) “NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3638.