Quang Hải, N. . và Công Long, N. . (2022) “KHẢO SÁT GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TRONG 30 NGÀY CỦA CHỈ SỐ ALBUMIN – BILIRUBIN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CÓ XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3639.