Thị Ngọc Nga, P. ., Thị Nhân Duyên, L. ., Thị Phương Thảo, N. ., Minh Thiết, T. ., Hiệp Phúc, N. ., Trần Hoàng Huy, B. ., Lĩnh Sơn, T. . và Công Thanh, P. . (2022) “THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VỀ TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3640.