Thị Trang, Đỗ . và Công Long, N. . (2022) “KHẢO SÁT MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG NGOÀI THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY – THỰC QUẢN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3641.