Khánh Sơn, H. ., Quang Dũng, T. ., Hoài Nam, N. . và Văn Minh, P. (2022) “STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3643.