Thị Duyên, V. . và Hồng Khoa, P. . (2022) “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN VÚ TOÀN BỘ KẾT HỢP TÁI TẠO VÚ CÙNG THÌ BẰNG VẠT DIEP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3644.