Trường Thịnh, V. ., Mạnh Tiến, N. ., Minh Long Triều, T. ., Hoàng Khang, Âu và Hải Bằng, B. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3645.