Tuấn Linh L. ., Đăng Sơn, N. . và Ngọc Cương N. . (2022) “ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 519(2). doi: 10.51298/vmj.v519i2.3646.